Inte bara solsken och badstränder

Dag 19 av Gran Canaria-bloggen

På lördagar och söndagar hör man lite spanska på badstranden, för då är det ju lediga dagar för en del av dem som servar oss turister eller jobbar med annat. I dag var ännu en fin dag med sol på stranden.

I kväll i kafé Oasen var temat ”Inte bara solsken och badstränder”. Då var det det nordirländska pastorsparet Julie och Gavin Boyd från den engelskspråkiga åretruntkyrkan i Templo Ecumenico som var våra gäster. Gavin berättade om hur han och Julie i sitt arbete har letts i kontakt med en del av dem som kommit på sned och blivit uteliggare på grund av missbruk och andra svårigheter. Det är förvånansvärt många som lever i stor misär här på Gran Canaria. I anslutningen till berättelsen sjöng och spelade paret flera sånger till gitarr och den irländska trumman ”bodhran” (uttalas bå-rann), som till utseendet liknar en stor tamburin. Vi gick hem från samlingen med påminnelsen om hur viktigt det är att se vår medmänniska och att vara en ”barmhärtig samarit” i stil med evangelieberättelsen, som de flesta känner till.