Har vi sinnesro?

Glädje, njutning och spänning i all ära, men hur är det med sinnesron – det kanske allra viktigaste för välbefinnandet?

I den moderna världen där till och med vi, som är en bit över sjutti, och många långt över åtti, ständigt är uppkopplade på Internet och får blixtsnabba uppdateringar och kommentarer på Facebok-inlägg, så kan vi verkligen fråga oss hur det är ställt med sinnesron.

I går frågade jag en av mina något äldre grannar, om jag kunde sända en bild på mig och hennes man via telefonen. Hon sa lugnt att både hon och hennes man hade så enkla telefoner att det inte gick. Jag är övertygad om att jag dåligt kunde dölja förvåningen i mitt ansikte…

De senaste dagarna är vi i hela världen mycket oroade och upprörda över den mycket tråkiga utvecklingen i Afghanistan, där talibanerna nu styr praktiskt taget hela landet. Och vi nästan kräver att USA och Storbritannien och andra länder och FN ska gripa in och rätta till allt. Och vi har lätt att kritisera allt och alla för olika missförhållanden som finns. Vi ska hitta bovar och ansvariga för allt. Och allt är ju ständigt de andras fel…..

Har vi sinnesro?

Världen omkring oss är skadad och sårad och långt ifrån rättvis. Jag förundras varje dag över min stora lycka och mitt privilegium att leva ett så gott liv – i orättvist god hälsa, i ett underbart vackert land med ren luft och rent vatten och i en bekväm lägenhet med goda familjerelationer och vänner och mer mat än jag behöver och mening med livet och trevliga och intressanta sysselsättningar och en rad andra goda saker i livet – ja, faktiskt också sinnesro, nästan jämt.

Många av oss har hört eller läst sinnesrobönen, skriven av den amerikanske prästen och teologen Reinhold Niebuhr 1926. De viktigaste orden är: ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”
Bönen används ju regelbundet i AA-rörelsen och tolvstegsprogrammet för missbrukare. Där ges Gud en vidare och kanske också flummigare mening än upphovsmannen avsåg.

I dag i min egen bibelläsning och bön blev det bara klart för mig att vi var och en också har ett visst ansvar för att inte låta oss sugas in i nyhetsflödet och jakten på att ”ha roligt”, att vi tappar fotfästet. Sinnesro är viktigare än att ”ha kul hela tiden”.

För mig är sinnesro till stor del att ”vila i Gud”. Det innebär också att se både på mig själv och omvärlden med lite distans och tålamod och humor.
Lyssna gärna på Bengt Johanssons underbara sång ”Bara i Gud har min själ sin ro”. Den finns i många inspelningar på CD, YouTube och Spotify på Internet. Sången bygger i sin tur på de underbara orden i Bibelns Psaltarpsalm nr 62 av David ”Bara hos Gud har min själ sin ro,
från honom kommer min frälsning. Bara han är min klippa …. «