Ett litet kors av garn

På Gran Canaria finns en liten engelskspråkig församling som arbetar mycket med tilltufsade människor av olika nationaliteter. Pastorsparet Gavin och Julie Boyd är intressanta människor och också duktiga sångare och musiker. På torsdagsförmiddagarna brukar några från deras församling sitta i Skandinaviska Turistkyrkans café i Playa del Inglés och prata och ha stickcafé. De tillverkar små kors av garn och ger bort till människor tillsammans med en dikt. Den dikten har jag på begäran gjort en svensk version av och skickat till dem.
Här kommer de tänkvärda raderna i engelskt original och min tolkning på svenska.

I carry this cross in my pocket
that I was given, with kindness and love,
by a friend who shared the good news
of a loving Father above

It isn’t of any great value,
it is only wood and wool,
but it speaks of a loving Saviour
who paid sin’s price in full.

This little cross is not magic
nor is it a good luck charm.
It isn’t meant to protect me
from every physical harm.

When I put my hand in my pocket
to bring out a coin or key,
the cross is there to remind me
of the price He paid for me.

It reminds me to be thankful
for my blessing day by day
and to strive to serve Him better
in all I do and say.

Jag bär detta kors i min ficka
som nån gav mig av kärlek en da’.
En vän ville jag skulle blicka
på det som Guds kärlek sa.

Det är inte värt just något,
det är bara trä och ull,
men det talar om Frälsarens plågor,
vad Han led för syndens skull.

Det här korset är ej förtrollat,
är inte nån amulett,
ej skydd för det som var vållat
av det som gör ont, går snett.

Och när med handen jag känner
efter nyckeln, en slant att ge,
känns att korset nästan bränner,
talar om vad Han fick ge.

Jag påminns om att va’ tacksam
för välsignelser dag efter dag,
om att göra gott, vara aktsam
och leva till Guds behag.

(Svensk text: Ingvar Holmberg 200305)