Det är många som sysslar med bön

I söndags var det som vanligt hundratusentals svenskar som utövade sin kristendom på dagen då i vanliga fall man besöker sin kyrka. Nu är det andra förhållanden under pandemin, men de flesta församlingar och kyrkor har webbgudstjänster, bönemöten via telefonkonferens eller Skype eller Zoom eller liknande. Och många följer SVT:s och Sveriges Radios gudstjänster eller de kristna TV-kanalerna Kanal 10, Himlen TV7, TBN Nordic etc. Och så är det många, många informella små bönemöten, när vi träffar de få personer vi umgås med och dricker kaffe eller te och pratar. Då brukar det ingå en stund av tack till Gud och bön. Just i söndags var det dessutom utlyst en nationell bönedag för vårt land och Covid19-läget. Människor i alla samfund i vårt land bad för dem som har politiskt och medicinskt ledarskap i den här situationen och alla som själva är drabbade på olika sätt och alla som arbetar i vården eller med att framställa vaccin just nu.

Bönen är lika viktig som allt det ”handfasta” arbetet som görs i övrigt. Och fler människor ber till Gud, än vi förmodligen kan ana. Jag minns häpnadsväckande statistik för många år sen, att i själva verket var det fler människor i vårt land som bad till Gud än som uppgav sig tro på Gud. Det är som om många människor ber ”för säkerhets skull”.

I hundratals och åter hundratals gudstjänster i söndags bad man för läget i vårt land och vår värld. Själv medverkade jag med sång och predikan i Norrköpingsförsamlingen Vidablickskyrkans webbgudstjänst som hade temat ”På knä för Sverige”.

Ett av böneämnena vi har enats om att be för är att många människor ska komma till Jesus Kristus i en personlig tro och överlåtelse. Detta andliga helande är lika viktigt som det medicinska och fysiska och allt det andra med ekonomin och det sociala livet och andra ting i vårt samhälle och vår värld.

Du gör ett samhällsviktigt arbete genom att vara med i bedjarnas skara. Fortsätt med det, eller börja med det! Jesus Kristus säger i Matteusevangeliet 7: ”7 Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. 8 För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.»

I det stora utbudet av lysande predikningar och underbara gudstjänster som finns på ”nätet” i dag vill jag ändå ge dig tre länkar, som hör ihop med den lilla församlingens gudstjänst i söndags, där jag var med. Först är det länkar till två sångvideos ur gudstjänsten, mina egna sånger med delvis rena bibeltexter och sen är det en länk till hela gudstjänsten på 45 minuter.

Det är många som sysslar med bön nu. Du är väl en av dem?

Bönemedley (tre sånger) :
https://ingvarholmberg.se/sanger/bonemedley-tre-sanger-av-ingvar-holmberg-sangvideo/Herre, vänd åter (Ur Moses bön för 3400 år sen):
https://ingvarholmberg.se/video/herre-vand-ater-sangvideo-av-ingvar-holmberg/Webbgudstjänsten ”På knä för Sverige”: https://ingvarholmberg.se/video/webbgudstjanst-med-ingvar-holmberg-fran-vidablickskyrkan-norrkoping-22-nov-2020/