Webbgudstjänst med Ingvar Holmberg från Vidablickskyrkan, Norrköping 22 nov 2020

Var med och se på gudstjänsten och sjung med i sångerna och läs med i bibeltexterna i gudstjänsten från Vidablickskyrkan i Norrköping (Equmeniakyrkan) från Domssöndagen 22 nov 2020!
Medverkande är Britta Skoog-Nilsson (mötesledning och bibelläsning), Hampus Flyman (förbön och kamera) samt Ingvar Holmberg (sång, musik och predikan).
Denna gudstjänst har temat ”På knä för Sverige”, eftersom den knyter an till den nationella böne- och fastedagen för vårt land och världen med tanke på Covid19. (Tid 45 min)
För att spela videon, klicka på länken nedan och på ”play”-knappen!