Nationell bönedag 22/11 2020

Den här veckan har jag lagt ganska mycket tid på att spela in en webbgudstjänst från Vidablickskyrkan i Norrköping den kommande söndagen 22/11. Det är Domssöndagen och också av flera kyrkoledare utlyst som en ”nationell bön- och fastedag” för vårt land med tanke på Covid19 och annat. Gudstjänsten har tema ”På knä för Sverige” och kan ses på Vidablickskyrkans hemsida från kl 09 på söndag. Länken följer här:
Låt oss, som tror på Jesus och på bön, ta extra tid för bön nu på söndag! Det är ju också inspirerande att många troende människor i alla delar av vårt land är med i denna bönedag. Om du vill, kan du ju också fasta – hoppa över maten eller kanske någon måltid den dagen. I alla tider har troende människor fastat en eller flera dagar som en del av längtan efter Gud och som ett uttryck för sorg över situationen i landet och vår egen synd och brist etc.
Vill du läsa om den nationella bönedagen, besök hemsidan:
Bilderna är från Vidablickskyrkans webbgudstjänst söndag 22/11 2020.