Jag vill jubla i Herren (musikvideo)

Ingvar Holmberg berättar om och sjunger sin egen sång, som är en nutida variant av profetens Habackuks bön på 600-talet f Kr. Mitt i svårigheter och motgångar väljer han att prisa Gud och jubla i Honom.