Toner & tankar 16 mars 2021 med Ingvar Holmberg

Ingvar Holmberg spelar sånger om kallelsen och tjänst för Gud.
Ingvar läser sin egen nyskrivna dikt ”Lyckopromenad”.
Läsning av kap 10 i boken ”Livet segrar – berättelsen om Niilo Ylivainio” av Tytti Träff. Den unge Niilo förstår under nyårsskiftet 1945-46 att han är kallad av Gud att förkunna evangeliet.
För att lyssna, klicka på länken nedan och tryck på ”play”-knappen!
https://archive.org/details/toner-tankar-210316