”Poeten Ingvar Holmberg” – en digital samlingsvolym

”Poeten Ingvar Holmberg” – en digital samlingsvolymav ”Valda dikter av Ingvar Holmberg”.
Det är drygt 140 dikter inlästa av mig på 27 YouTube-videos. Det är lätt att välja ett ämne, om man vill det, för varje video ingår i en kategori.
Varje dikt är också tydligt textad på skärmen för egen läsning och att eventuellt läsa med.

Varje video har en länk (ett ”handtag”) att klicka på.
Klicka nedan för hela listan!

poeten-ingvar-holmberg-helalistan_klicka