Veckans Ingvar Holmberg-sång – 22 ”Himmelsk rekvisita”

Nu inför Första Advent är veckans Ingvar Holmberg-sång en sång om Jesu intåg i Jerusalem. Det är en händelse och en bibeltext som återkommer både  Första Advent och Palmsöndagen, två viktiga och glada högtider i kyrkoåret, då det oftast är många människor med på gudstjänsten i de olika kyrkorna.

Rekvisita är sånt som förstärker och illustrerar intryck och händelser – liksom palmkvistar och utlagda mantlar på vägen framför Jesu fötter, likaså ungåsnan som Jesus red på som uppfyllelse av månghundraåriga profetior.

Och texten i sången påstår att du och jag på liknande sätt kan vara ”himmelsk rekvisita” som hjälper människor att se och förstå Jesus bättre. Lyssna, sjung med eller läs med i texten på skärmen!

Hälsningar 1 december 2023 från Ingvar H
Klicka på länken!