Veckans Ingvar Holmberg-sång – 21 ”Det finns en källa i mig”

Den här sången skrev jag för omkring tre år sen, och den säger något av det viktigaste för mig i det kristna livet!

Källan med friskt, ”levande” vatten, som Gud i Jesus Kristus erbjuder oss – en av de tydligaste och mest tilldragande bilderna av frälsningen och livet med Gud.
Bl. a. i Johannesevangeliet kap 4:14 och 7:38 talar Jesus om frälsningen och den helige Andes glädje som en källa.
Och denna källa finns ständigt för oss själva att dricka ur!
Men sången och bibeltexterna talar också om flödet vidare genom oss och ut till andra omkring oss och som kan ge både glädje, helande, tröst och kraft till andra.
En viktig bit av texten är:
”Och friden, kraften, glädjen kommer inte ifrån mig,
men Jesus, Han som gav den, önskar ge den nu till dig.”

Sjung med i sången! Ta den med dig och sprid den vidare! Texten finns på skärmen!
Klicka på länken!