Vad har jag – hittills – lärt mig av pandemin?

Vi har översvämmats av nyheter och fakta om Covid-19, orsakad av Coronaviruset som blev känt i Wuhanprovinsen i Kina i december 2019. I februari 2020 fanns det smittade personer på alla kontinenter utom Antarktis. Per den 8 maj var det officiella dödstalet i hela världen 264 000 och över 3000 i Sverige.

Men vad har jag lärt mig – och du? Hur har de senaste månadernas fysiska distans, karantänen för många, osäkerheten om arbete, ekonomi, företag, ekonomiska krascher, egen eller närståendes insjuknande och kamp för livet och återkommande hälsa, hur har allt detta påverkat oss?
Här ska jag lämna spekulationer om vad jag tror eller tror mig se och förstå hos andra. Jag ska berätta om vad jag tycker jag har lärt mig själv:

Jag har blivit mer tacksam för det jag har! Att jag är frisk och får min pension varje månad precis som förut, att jag har mitt bekväma boende och allt jag behöver, att jag har min allra närmaste person – min fru – att dela vardagen och livet med, när kontakt med andra människor blivit begränsad. Att jag här i Sverige inte är instängd i lägenheten utan kan gå ut och promenera, ta små utflykter och uppleva våra fantastiska omgivningar och naturen och vårens förändringar dag för dag.

Jag värderar min kristna tro och övertygelse och gemenskapen med Gud i bön och bibelläsning och tillbedjan och lovsång – ännu mer än förut. Detta ger mig trygghet och glädje och hopp om livet och framtiden.

Så förändras jag i synen på hur mycket som behövs, eller snarare hur mycket som egentligen inte behövs! Vårt samhälle har i oss skapat en förväntan på ständig ekonomisk tillväxt och utveckling. Vi tycker oss ”behöva” fler och fler saker och upplevelser. Nu blir det grundläggande, det basala, viktigare. Lycka består mindre i att ha mer och mera i att behöva mindre.

Jag ser tydligare att jag ska ge ifrån mig i skrift eller tal eller handlingar det jag kan stå för länge. Inte populariteten utan äktheten måste vara ledstjärnan för mitt liv.

Jag har lärt mig att vårda de relationer och kontaktvägar jag har: Ringa eller skriva andra lite mera, vara vänlig och tålmodig och kärleksfull i kontakterna, svara på brev och se andras behov.

Kanske har jag lärt mig mer, men nu sätter jag punkt för denna gång.