Trons vandring & ”Samma dyrbara tro”

Ända sedan innan jag fyllde 21 har min uppgift och kallelse varit predikantens, även om jag de första åren naturligtvis mest var en lärling. Och redan litet tidigare började jag skriva sånger med både text och musik.
Och massor av mina predikningar och många av mina sånger har inte haft någon mer bestående substans, även om predikningarna alltid har varit från mitt hjärta och min övertygelse, och sångerna har fyllt en funktion i sitt sammanhang. Jag vet också att både vissa predikningar och många av mina sånger har utfört något viktigt i människors liv.

Hundratals egna sånger och oräkneliga predikningar från min hjärna och mun och penna har utvecklat mitt kunnande och min erfarenhet – både av predikande och sångskapande, min bedömningsförmåga inom båda områdena har väl också ökat.

De senaste åren har jag lagt ner en hel del möda på att publicera i skrift och ljudfiler och video det bästa jag har i olika kategorier. Och om jag nöjer mig med att jämföra mig med mig själv och min egen förmåga och inte jämför mig med Billy Graham, Bertil Olingdal eller Josef Östby (vad gäller predikan) och Andrae Crouch, Pelle Karlsson, Urban Ringbäck eller Bengt Johansson (vad gäller sånger), så tycker jag själv att jag här presenterar något av det allra bästa jag gjort i den här videon med predikan i Norrköpings Pingstkyrka 14 april i år under temat ”Trons vandring” och den inledande sången ”Vi har fått samma dyrbara tro” från 2016, som jag gjorde på video härom dagen.

Titta och lyssna gärna! Var rädd om din egen dyrbara tro på Jesus Kristus och fortsätt trons vandring med Honom! Länken kommer nedan!

Hälsningar 22 april 2024 från Ingvar H