”Post-Covid-post”

 Här kommer lite post en av de första dagarna ”post Covid” i betydelsen att Covid-restriktionerna i vårt land har tagits bort.

Det sammanfaller också nästan exakt med att posten nu kommer i brevlådan bara varannan dag. Jag kan i och för sig acceptera det, och jag är av ganska få människor i Sverige som fortfarande tycker att svenska Posten är ganska pålitlig och fantastisk, som gör det möjligt att lägga ett brev eller en liten sak eller ganska stor sak i ett kuvert eller en låda och betala en peng för att få det till den mest avlägsna adress på ett par eller några dagar.

I vår tidning i dag hade den briljante författaren och professorn Joel Halldorf (son och sonson till välkända pingstpastorer) en tänkvärd artikel om att vi efter pandemin ”behöver en existentiell omstart” och inte bara omstart av arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och ekonomin.
Det ”existentiella” handlar väl till en hel del om relationer, gemenskap och känslor och också om själsligt och andligt välbefinnande.

Det är som om vi är tafatta inför att våga ta i hand igen och ge varann en kram. Pandemin har delvis gjort oss till ensamvargar och isolerat oss från varann.

Vi som har haft stor del av vår fritid och sociala kontakt och andliga tillfredsställelse i att gå till kyrkans och den kristna församlingens samlingar, har haft två års tillvänjning i att finnas framför en skärm och lära oss leva mer och mer digitalt.

Nu behöver vi träna oss i avvänjning från det här och övervinna åtminstone vissa delar av vår rädsla för bli smittade eller smitta andra med farliga eller kanske numera lite mindre farlig sjukdomar. Vi behöver träna oss i att komma tillbaka till kyrkan / församlingen.

Det finns smittande glädje, smittande entusiasm och smittande levnadslust, och den typen av smitta behövs i världen – inte minst just nu.

Själv längtar jag intensivt efter att själv uppleva och också till andra förmedla sann Jesuskristendom som visserligen kan upplevas via en dataskärm eller telefonskärm, men som allra bäst trivs i det personliga mötet mellan några få eller ganska många. I det mötet spelar uppmuntrande ord, trosviss och hängiven sång och bön och tillbedjan, varma blickar och varma kramar och biblisk handpåläggning en mycket viktig roll.

Den blide och varmt troende och äktskånske musikprofessorn och pingstvännen Göte Strandsjö skrev i en av sina sånger: ”Räck ut din hand, räck ut din hand! Jesus är här, och Han har stora skatter att ge.”

(Ingvar Holmberg 220211)