Mitt år med Reinhard Bonnkes satsning ”Från Minus Till Plus” – häfte till Sveriges 4,3 milj hushåll

I dag hade jag besök av Albin Larsson, anställd på tidningen Dagen och ansvarig för ”Frikyrkopodden”.
Han hade intresserat sig för det här unika evangelisationsprojektet 1996-1997 och ville presentera det på sin podd. Eftersom han hört att jag var ansvarig för kontoret och samordningen för det här, tog han kontakt och intervjuade mig i dag.

Foto: Albin Larsson

Det här var ju 27-28 år sen, så jag fick titta i arkiverade tidningsartiklar och mina egna dagboksanteckningar för att  påminna mig om det  där mycket intensiva året från april 1996 till slutet av mars 1997. Den ”resan” var en de mest ansträngande och utmanande i mitt liv, men vilken förmån att ha varit med om den!!

I korta drag – men ändå med många ord…:
Från sommaren 1995 stod jag utan pastorstjänst och fast anställning och försörjde mig nödtorftigt på olika frilansuppdrag. I början av augusti var jag anlitad som tolk åt världsevangelisten Reinhard Bonnke 7 augusti i Malmö Pingstförsamling. I en eftersits bland pastorer berättade han om sin stora vision med ”Från Minus Till Plus” – ett 32-sidigt häfte om vägen till frälsning och med frälsningsbön och bifogat svarskort som sändes till ett kontor och sen skickades vidare till olika församlingar. Häftet distribuerades med Postverket till alla brevlådor. Redan hade häftet på engelska skickats ut till alla hushåll i Storbritannien, och nu i nästa vecka skulle det skickas i 40 milj ex till alla hushåll i Tyskland, Österrike, Schweiz och Liechtenstein. Och ”näst på tur står Skandinavien och Norden”.
Jag var fascinerad när jag reste hem till Lund, men jag hade ingen aning om att jag skulle vara en del av det svenska projektet.

Men så blev ombedd under tidigare delen av 1996 att arbeta med det här och ansvara för det svenska kontoret som kom att vara i Europaporten, Malmö Pingstförsamlings lokaler.
Jag tackade ja utan att närmare tänka på vilken omfattning detta hade vad gäller administration och organisation. En del av uppgifterna var jag väl lämplig för – tolkningen av Bonnke, Suzette Hatting och andra medarbetare samt möten med lokala pastorsförbund, tala i informationsmöten, skriva brev mm. Men mycket av arbetet var klart utanför min kompetens, visade det sig sen. Hur gör man en budget på drygt 12 milj för att trycka och distribuera 4,3 miljoner häften till lika många hushåll genom Posten, uppföljningsbroschyr i lämpligt antal mm mm?  Ja, med hjälp av en vän i Lund, gick det faktiskt att göra budget! Det var datauppgifter  och datasystem, och uppläggning av lämpliga program för registrering av församlingar, bokföring, installation av Internet mm. De olika sakerna fick jag hjälp med, och jag anställde unga Anna-Karin Bengtsson på kontoret, och vi hade många frivilligarbetare. Två av Bonnkes fasta medarbetare i Tyskland bodde också i Malmö under en del av projektet, erfarna kontorsmänniskor och arbetsmyror. Och framåt oktober, när jag var mycket pressad och otillräcklig, fast jag jobbade väldigt hårt, avlastade Ulf Ekman på Livets Ord mig genom att på Livets Ords bekostnad skicka ner en av sina bästa medarbetare på kontoret i Uppsala – Magnus Westergård, ansvarig för Livets Ords barnavdelning. Så kom en proffsadministratör att ta över skötseln av mycket på kontoret.

I december hade ”bara” 5 miljoner av de 12 kommit in i gåvor, och första dagarna i februari skulle böckerna gå ut! Det accelererade med antalet församlingen och summa pengar, ju närmare utdelningen vi kom. Den 13 febr hade över 11 miljoner kommit in. Totalt var 1446 församlingar bakom kampanjen och från Svenska Kyrkan till alla frikyrkorna och Livets Ords församlingar. Detta breda samarbete var ett av de stora glädjeämnena.

De mest spännande dagarna var förstås när vi efter utdelningen började få in svarskorten med meddelande att man läst boken,  bett frälsningsbönen och nu ville få mer info och kontakt med en församling!
En bit in i februari kom det fyra dagar i rad över 1000 svarskort per dag till kontoret! En dag var det 1335 stycken! Jag lyckades nu i dagarna komma över tidningsbilder från Dagen på mig och Anna-Karin när vi glädjestrålande sorterar och räknar svarskorten. (Det är extra dyrbart för mig att se bilderna på A-K full av liv och livsglädje och Gudsglädje! Hon försvann ju spårlöst på Gran Canaria förra året och hittades död först flera månader senare. Hon fattas oss!)

Foto: Dagen

Alla pengarna som behövdes kom in – över 12 miljoner kr!
Omkring 11000 svarskort kom in och skickades vidare till kyrkor i adressaternas närområde. Vad som har hänt med alla dessa människor vet vi naturligtvis inte.
Guds Rike utbreddes mycket i Sverige genom Från Minus Till Plus, och många kyrkor kom närmare varann, när de förenades i att nå sekulära svenskar med Jesu budskap.

Jag är mycket tacksam över att jag fick var en del av detta!!

Hälsningar 2 febr 2024 från Ingvar H