Funderingar om intellekt

Här kommer några ganska enkla funderingar om intellekt och intelligens, för det är vad som har rört sig inom mig i dag.

”Intellekt” kan förklaras med: Förstånd, förnuft, tankeförmåga.
En ”intellektuell” är då en som sysslar med kunskap och att förmedla kunskap. Ibland kanske det tyvärr blir ”en som kan många ord och gärna visar det”. I värsta fall kan det bli som han som sa: ”Det här kanske låter enkelt, men vänta tills jag har förklarat lite mer…”

”Intelligent” är den som inte nödvändigtvis har läst så mycket men som har en förmåga att dra slutsatser och se sammanhang.
Den som är intelligent kanske också visar det med att hellre säga svåra saker på ett enkelt sätt än att använda många och svåra ord som kanske egentligen inte behövs…

Detta leder över till nästa begrepp, som kanske är viktigare än både att vara intellektuell och att vara intelligent – att ha ”vishet” – att säga eller göra saker på bästa sätt.
Så här säger Bibeln i Ordspråksboken 4:7 ”Visheten är det viktigaste. Vinn vishet, vinn förstånd med allt du äger.”

Visheten i sin tur börjar ofta med ”vördnad för Gud” eller med det gamla ordet ”gudsfruktan”.
Ordspråksboken 9:10 ”Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.”

Visheten och vördnaden för Gud är avslutningsvis nära förknippat med ”kärleken” – kärleken från Gud, som väcker vår kärlek till Gud och sen fortsätter med att i oss skapa kärlek till våra medmänniskor. Och den kärleken innebär att vi ser värdet i andra människor och ser deras goda egenskaper.

Kolosserbrevet 3: 12 «Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13 Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. 14 Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet.»

Mina funderingar om intellekt och förstånd kan alltså sammanfattas så här:
”Jag tackar Gud för ett visst mått av intellekt och förståelse av orden och deras betydelse och nyanser, och på så sätt är jag väl en aning intellektuell. Men det är viktigare för mig att ha intelligens nog att förstå och för andra förklara saker enkelt och ännu viktigare att under livets gång utveckla vishet. För att utvecklas i vishet behöver jag vörda Gud och älska honom och få del av hans kärlek till och omtanke om och respekt för människorna omkring mig.”

Under sökandet fram till den här krönikan stötte jag på två värdefulla artiklar på internet. Läs gärna dem! Länkarna kommer längst ned.

Anna Emdenborgs förklaring om intellektuell kontra intelligent:
https://sv.quora.com/Vilka-%C3%A4r-skillnaderna-mellan-en-intellektuell-person-och-en-intelligent-person
Fredrik Olssons krönika: https://hejaolika.se/artikel/intellekt-vs-intelligens/