Ett gott namn

Namn är ett intressant ämne.
Numera är namnen vi ger våra barn mest en fråga om tycke och smak, för att inte tala om påhittighet och fantasi. Ofta kommer ju äldre släktingars namn också på fråga, och så har det väl alltid varit.
I gammal tid och i andra kulturer och i sagans och berättelsernas värld är namnet mycket mer än en tillfällig nyck eller en smakfråga. Namnet skulle säga något om personens egenskaper och karaktär och gärna forma barnets lycka och framtid på ett avgörande sätt. Namnet kunde också vara knutet till en händelse just vid barnets födelse.
På så sätt var namnet mycket mer likt våra föreställningar i dag om ett varumärke.
Ett varumärke, ett firmanamn är viktigt och värdefullt och vårdas. Det är olyckligt för ett företag om dess namn och varumärke smutsas ner eller förstörs. Sånt avspeglar sig direkt i förtroende och aktiekurser och stora ekonomiska konsekvenser och påverkar i förlängningen kanske tusentals människors anställningar och ekonomiska situation.

Bibeln säger t.ex. i Predikareboken 7:1 ”Bättre gott namn än god salva”.

Vi säger ”Han/ hon har namn om sig att vara…..”. Och så lägger vi kanske till ”ett språkgeni”, ”en musikalisk trollkarl”, ”superkock”, ”mästare i att snickra och fixa” eller något annat.

De senaste dagarna har jag funderat en hel del kring detta. En sak har jag fått klart för mig:
Vi är alltid mindre än de namn folk sätter på oss.

Det här skriver jag några dagar innan jul. En av bibeltexterna i samband med Jesu födelse säger ”Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” (Ängeln Gabriels ord till snickaren Josef i Matteusevangeliets första kapitel).
Jesus – Jeshua – betyder ”Herrens frälsning”.
Den som är bekant med Bibelns texter vet att Jesus, Frälsaren, har många namn i de olika bibelböckerna både i Gamla Testamentet och det Nya Testamentet. Några är ”Herde”, ”Konung”, ”Läkare”, ”Kristus – Den Smorde”, ”Herrarnas Herre”, ”Försonare”, ”Domare”.

Medan vi människor alltid är mindre än våra namn, är Jesus större än något av sina namn och också större än alla sina namn tillsammans. Han är den allsmäktige Guden, den sanna bilden av Gud, Honom som ingen kan begripa eller omfatta. Han är större, Han är mer…

Muslimer säger i olika sammanhang ”Allah Akbar”, som vi översätter ”Gud är stor”. I själva verket betyder det ”Gud är större”, dvs han är större än alla våra föreställningar. Jag kan ha respekt för muslimer och islam, men om man tillämpar Jesu ord och måttstock ”Av frukten känner man trädet”, så är islams och Koranens lära inte värd att följa.

Men Jesus Kristus är större. Hans är ”namnet över alla namn”. Och ändå är han större än alla sina namn. En gång låg han som ett litet hjälplöst nyfött barn i en krubba. Därför firar jag jul.

Jag heter Ingvar. Mina fromma missionärsföräldrar gav mig av outgrundlig anledning det hedniska namn som betyder ”Guden Ings krigare”. Ja, inte skäms jag ett dugg över mitt namn, men jag är glad att det inte är det namnet som är min identitet. Den har jag i att vara en lärjunge till Jesus – en kristen.