Enögdhet och tunnelseende – om synen på Israel och judarna

Mitt eget huvudintresse för andlig tjänst för Guds Rike nuförtiden som pensionerad pastor och missionär är att sjunga och berätta om Jesus för människor i Sverige och själv leva ett liv i bön och lovsång och förhoppningsvis smittande glädje. Samtidigt gläds jag över andras passion för andra uppgifter i ”trons goda kamp” som Paulus kallar det kristna livet.

Min bror Philip har de senaste åren alltmer gått in i ett spännande arbete som missionsorganisationen Ebenezer / Operation Exodus utför genom att på olika sätt hjälpa judar i olika delar av världen att vända hem till Israel. För det judiska folket och de bibliska texterna är den judiska identiteten mer förknippad med själva landet Israel än för alla andra folk – förmodligen.

I den klassiska frikyrkorörelsen under de senaste århundradena har kärleken till Jesus och Bibeln varit självklart förknippad med en kärlek till Bibelns speciella folk och Jesus egen nation judarna. Man har levt i kallelsen att ”välsigna Israel” och be för det judiska folket och Israel. Och när Israel på nytt blev en egen nation 1948, så jublade frikyrkofolket i Sverige och såg tidstecknen i Bibelns profetior gå i uppfyllelse och Jesus återkomst till jorden nära.

Det är inte lika självklart för de olika kyrkornas medlemmar i Sverige att ”heja på Israel” i dag, inte minst för att den allmänna opinionen och medierna och politikerna i dag med enögdhet och tunnelseende hejar på palestinierna och deras olika fraktioner och samtidigt ger Israel skulden i de flesta konfrontationer som blossar upp i Israel och dess grannländer.

I senaste numret av Ebenezers informationsblad har Philip rapporterat och berättat mycket som jag inte visste om och som verkligen behöver spridas i vårt land med dess märkliga blandning av högljudda rop mot antijudiska yttringar i Sverige mot synagogor och samtidigt ensidiga fördömande av staten Israels försvarande av sitt folk och territorium.

Ett citat från det jag just läste följer här:
Av medias rapportering kan man få intrycket att båda sidorna i konflikten är lika goda kålsupare. Ingenting kan vara mer felaktigt! Det finns verkligen ingen moralisk likvärdighet mellan Israel och Gaza. Israel är ett demokratiskt land som försvarar sig mot angrepp. Israels försvarsmakt IDF följer krigets lagar och gör allt för undvika att civila drabbas. Den brittiske översten Richard Kemp som tjänstgjort i krigs- och konfliktzoner i Nordirland, Bosnien, Makedonien, Irak och Afghanistan har uttalat sig om IDF på följande sätt:
Israel – världens mest moraliska armé.
Israels försvarsmakt IDF gör mer för att säkerställa civilas rättigheter i en krigszon än någon annan armé i krigets historia. Varför förhåller det sig så? För det första är Israel ett anständigt land med västerländska värderingar, byggt på demokratiska principer. Israel har inget intresse av att föra krig, inte mer än t ex Belgien. Faktum är att Israel aldrig har startat att krig. Det enda skälet till att landet gått i krig är för att försvara sig. Och det har varit tvunget att försvara sig därför att det till skillnad från Belgien är omgivet av länder och väpnade grupper som vill dess undergång. För det andra utövar judendomen med sin oöverträffade moraliska standard ett avgörande inflytande på Israels medborgare. Detta säger jag som icke-jude. För det tredje utgörs Israel försvarsmakt till överväldigande del av soldater som är vanliga medborgare och vill försvara sina hem.Till skillnad från IDF är Hamas en islamistisk terrorklassad grupp med det uttalade målet att Israel inte ska få finnas. Hamas begår dubbelt krigsbrott: med avsikt skjuter de raketer mot civila i Israel och de avfyrar sina raketer i närheten av skolor, sjukhus och moskéer i Gaza. Hamas och Islamiska Jihad avfyrade mer än 4 300 raketer mot Israel. Av dessa föll 680 innanför Gazas gränser. Flera av de civila dödsfall som skedde under konflikten orsakades av de egna raketerna.»

Själv kommer jag att fortsätta med det som är min egen kallelse i dag, och det handlar om att berätta om Jesus och förmedla hans budskap, kärlek och kraft till människor i Norrköping och Sverige, men jag är mycket tacksam för Philip och alla andra som med sin egen passion för det judiska folket och Israel bidrar till att motverka enögdhet och tunnelseende vad gäller synen på Israelfrågan. Och jag vill fortsätta att välsigna Israel, även om jag inte kan välsigna allt som händer, när ett land desperat försöker försvara sitt land och sin existens. Jag längtar efter Messias kommande fridsrike.

För mer information från Ebenezer, se följande länkar:
www.operation-exodus.se www.operation-exodus.org (internationella sajten)