Bön – att vända sig till Gud

Den här veckan är Ekumeniska Böneveckan i Norrköping och säkert på många orter. Pingstkyrkan är värd för den gemensamma bönekvällen på onsdag kl 18.30.
Den här veckan har också Pingstkyrkan bönevecka med samlingar tisdag, torsdag, fredag kl 18 och dessutom dagsamling på torsdag kl 10, det som blir ordinarie tid sen varje vecka.
För mig personligen har bönemöten och bönegrupper blivit allt mer attraktivt, roligt och viktigt.
Sista dagarna har jag tänkt på en av mina dikter som heter ”Skatten i lerkärl”. Läs gärna den som inspiration i din egen bön och ditt samtal med Gud!
SKATTEN I LERKÄRL
Det finns redan inom mig,
visserligen inbäddat i fetma och maklighet,
visserligen neddammat och skymt av bråte,
men det finns där inom mig.
Jag behöver inte resa över land och vatten,
inte uppsöka profeter, konferenser eller bibelskolor.
(Jag har ju redan stått vid sidan av de stora gudsmänniskorna,
talat med dem och tolkat deras ord för åhörarna)
Och flera av dem lade händerna på mig och bad för mig.
Inte blev det någon större skillnad, precis!
Inte fick jag se massor av under
eller förvandlingar i människors liv.
Inte blev mina ord profetiska spjutspetsar
eller botande balsam.
Så har jag många gånger slutat förvänta mig
men aldrig slutat längta,
långa tider mest sysslat med det jordiska och triviala
men ändå törstat efter gudomliga nedslaget.
Jag behöver inte en konferens till,
inte ännu ett tilltal av en profet.
Behöver städa inom mig,
få undan bråten, damma av och tvätta rent.
Få tyst på larmet och bullret, musiken och de högljudda rösterna,
lyssna in Andens stilla röst.
Evangeliet finns inom mig
och Jesu namn och Gudsrikets kraft,
visserligen inbäddat i fetma och maklighet,
visserligen neddammat och skymt av bråte,
men det finns ändå inom mig.
Det måste väl ända finnas några små sprickor
eller ledningar som kan läcka ut Gudsriket?
Någon del av mig mig måste väl kunna vara
förlängningssladden som förmedlar energin?
Herre, hjälp mig att leva
inifrån och ut!
– – –
”Den som tror på mig, ur hans innersta
skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”
Detta sade han (Jesus) om Anden, som de skulle få som
trodde på honom… (Johannes ev. 7:38f)
”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften
skall vara Guds och inte komma från oss.” (Paulus i
Andra Korintierbrevet 4:7)
Ingvar Holmberg 2016
PS Länk till sångvideon ”Herre, vänd åter!” https://youtu.be/DmmamkankXA