Är jag energitjuv eller energikälla?

I dag talar vi mycket om energitjuvar i vårt samhälle och våra hushåll.
I de här raderna vill jag fundera lite kring de här tankarna i en mer överförd betydelse.
Är jag en energitjuv eller en energikälla?

På nytt vill jag knyta an till den mycket intensiva och mycket givande resa till Kazakstan jag fick göra nu i oktober 2019.
För mig var det så underbart roligt och givande att möta alla gamla vänner på flera orter. Att få uppleva deras glädje över återseendet efter fem år, att få möta deras värme, generositet och gästvänlighet var faktiskt överväldigande och förde också mig in i en mycket positiv sinnesstämning som tydligen andra kände också. Bland annat träffade jag nu åtta män som fanns på ett behandlingshem för missbrukare och var nya på ”den kristna vägen”. Vi träffades ett par, tre gånger och de tog mig till sitt hjärta och tydde sig till mig på ett rörande sätt. Jag fylldes faktiskt av en sån välvilja till dem blandat med den stora tacksamheten till Gud för det lyckliga och på många sätt privilegierade liv jag får leva, att jag inte kunde annat än ge den välviljan och kärleken och glädjen vidare till dem.
Jag fick höra av deras ledare att de sagt till honom att de upplevde sån ”energi och glädje” från mig. Tydligen var jag en energikälla för dem utan att jag speciellt tänkte på det.

Den senaste tiden har det bara stått klart för mig hur lyckligt lottad jag är på så många sätt, och jag försöker leva varje dag i nuet och i tacksamhet för allt jag har. Och detta leder till att jag i alla fall önskar att människor jag träffar ska möta varma känslor och vänlighet och kanske just denna ”energi”.

Ofta möter jag människor som till mig liksom ”spiller över” denna energi, vänlighet, glädje och värme. Jag ska erkänna att jag också träffar människor ibland som är verkliga ”energitjuvar” och som bara ser sina egna behov och ståndpunkter och väntar sig att alla omkring dem ska föra över sitt intresse och sin energi till dem.
Detta gör att jag blivit mer uppmärksam på hur jag lever varje dag. Är jag en energikälla eller en energitjuv?
Som kristen är jag ju medveten om att glädje, frid, godhet och andlig energi är något man själv tar emot från den stora Källan, Gud själv. Bara så kan vi ge detta positiva vidare till andra, detta som vi egentligen inte skapar själva utan bara har tagit emot.

Låt oss på de sätt vi kan undvika att vara energitjuvar och i stället vara energikällor för andra!

En tanke kring ”Är jag energitjuv eller energikälla?

Kommentarer är stängda.