Är jag bara en pratkvarn?

Hela mitt vuxna liv har jag varit kristen förkunnare – pastor. Mitt yrke har ofta kallats predikant i min egen frikyrkovärld. Min ungdoms förebilder bland äldre pingstpredikanter var ofta självlärda men fängslande talare, och de pratade inte bara utan var ofta kloka och praktiska både inom administration och snickeri och bygge och också goda lyssnare.
Själv är jag ingen praktisk människa men ändå lite av mångsysslare, även om det oftast har handlat om ord, texter och sång och musik. Ord och ordens valör har alltid intresserat mig, liksom ord och musik i kombination.

I dag har jag i min personliga bibelläsning och bönestund bland annat läst avslutningen av boken Predikaren i Gamla Testamentet. Man kan ju tro att Predikaren också var en av oss predikanter, men det var ju kung Salomo, den visaste bland människor och författare av tusentals ordspråk. Och den bibelbokens namn på hebreiska, grekiska och latin är snarare ”Samlaren” (på vishet – och som samlar folket till undervisning).
I alla fall stannade mina tankar i dag upp vid några av raderna i slutkapitlet i boken:

Kapitel 12: 9 «För övrigt var Predikaren en vis man som ständigt undervisade folket. Han övervägde, utforskade och författade många ordspråk. 10 Predikaren sökte finna de rätta orden och skriva sanningens ord rakt och rätt.»
Att ”söka finna de rätta orden och skriva (och säga) sanningens ord rakt och rätt” verkar vara en bra livsuppgift. Och det är förmodligen nyttigt att nu och då ställa sig frågan ”Är jag bara en pratkvarn?”

Inte en pratkvarn
Jag vill inte vara en pratkvarn –
med en sammanhängande ström av ord utan sammanhang och mening.
Hellre vara en ”matkvarn” –
en köttkvarn som gör det sega till ätbart och njutbart i bra förening.
Jag ville vara en mjölkvarn –
och finfördela hårda sädeskorn till mjöl för kakor, bröd och bullar,
eller en kaffekvarn –
så den svarta drycken får fart på tankarna, så allting rullar.
Varför inte en väderkvarn –
som omvandlar vind och ande till kraft och praktisk nytta,
numera kanske vindkraftverk –
som driver hem och hytta,
men inte bara en pratkvarn,
pratpratpratpratpratkvarn….