Apropå två Nobelpris

De senaste dagarna har de två Nobelpris för 2020 tillkännagetts, som kanske allra mest intresserar den breda allmänheten – fredspriset och litteraturpriset.
I dag, när jag skriver det här, har fredspristagaren presenterats – inte en person utan en organisation, nämligen FN:s livsmedelsprogram (WFP) – det vill säga programmet för matbistånd och bekämpandet av hunger världen över.

Enligt prismotiveringen får WFP (World Food Programme) fredspriset för att ha bekämpat hunger, för dess insatser för att förbättra förutsättningarna för fred i konfliktområden samt för att ha varit en drivande kraft i jobbet med att försöka förhindra att hunger används som ett vapen i krig och konflikter.
Ja, vad fint att en så behjärtansvärd sak uppmärksammas! Vi gläds verkligen och gratulerar!

I går meddelade Svenska Akademin att den amerikanska poeten Louis Glück får årets Nobelpris i litteratur. Svenska Akademien belönar henne ”för hennes omisskännliga poetiska röst, som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell”.
Jag hörde på SVT:s Kulturnyheterna att man anser henne vara både lättillgänglig vid läsningen men också med djupare, svårare lager.
För mig var hon helt okänd, även om jag ända sen ungdomen har läst dikter och också skrivit dikter.
Jag lyckades hitta några dikter och en hel rad citat på Internet, och eftersom jag bara i hastigheten hittade citaten på engelska, citerar jag ett par utdrag nedan och gör min egen tolkning / översättning. På så sätt får du, min läsare, ändå en glimt av hur hon skriver, och så får vi väl lära känna henne mer efter hand.

Lite sorglig och pessimistisk förefaller hon vara men samtidigt träffande och med glimten i ögat:
“From the beginning of time, in childhood, I thought that pain meant I was not loved. It meant I loved.”
Ingvars tolkning: ”Från tidens början, alltså i min barndom, trodde jag att smärtan betydde att jag inte var älskad. Det betydde ju att jag älskade.”

“Intense love always leads to mourning.”
IH:s tolkning: ”Intensiv kärlek leder alltid till sorg.”

“Why love what you will lose?
There is nothing else to love.”
IH: ”Varför älska vad man kommer att förlora?
Det finns inget annat att älska.”

Nästa, längre citat kommer bara på svenska – en besk skildring av hur svårt det är med relationer:
IH:s tolkning:
”Som jag såg det –
under hela min mors liv
höll min far henne nere,
som blytyngder fästa vid hennes vrister.

Hon var livlig till naturen;
hon ville resa,
gå på teatern, gå på museum.

Vad han ville
var att ligga på soffan
med tidningen över ansiktet,
så att döden, när den kom,
inte skulle verka som någon större förändring.”

Mitt avslutande citat blir ett av bara en handfull av positiva eller hoppfulla bland drygt 150 samlade citat som olika läsare har delat med sig av. Det känns lite sorgligt, när nu årets litteraturpristagare så tydligt kan formulera sig så klart och målande. Men det här avslutande citatet är bra (tycker jag, som är en oförbätterlig optimist och med min enkla, trygga tro på Gud):

“This, this is the meaning of
”a fortunate life”: it means
to exist in the present.”
IH:s tolkning:
”Detta, detta är innebörden av
’ett lyckosamt liv’: det betyder
att finnas i nuet.”