Rapport från Barbro & Jan-Erik Henriksson våren 2020

Barbro och Jan-Erik  Henriksson har varit samfundet EFK:s missionsarbetare i Mellanöstern och Nordafrika i nio år. Nu är de som pensionärer hemma i sin hemstad Norrköping.
De ger för en av sina utsändande församlingar (Korskyrkan i  Uppsala) i webbgudstjänst
3 maj 2020 en slutrapport om arbetet  (Barbro), samt en kort, tänkvärd predikan om lärjungen Tomas (Jan-Erik). Tid 22 min.
För att starta video, klicka på länken / tryck på play-knappen!