Fem dagar i Karnataka, Indien, 2016

Ingvar Holmberg berättar om kontakt med kristna kyrkor i Sydindien under resa i januari 2016.