Toner & tankar 21 april 2015. Ingvar Holmbergs livsberättelse – avslutande tredje delen.

Ingvar Holmberg spelar musik och ger den avslutande tredje delen av sin livsberättelse fram till dags dato.
Det handlar om glimtar ur livet som pastor, missionär, barnkörledare och sångskapare.

[youtube_sc url=” http://youtu.be/g2I-thmJWGw ”]