Toner & tankar 10 november 2015 med Ingvar Holmberg. Gäst: Håkan Jonsäll

Ingvar Holmberg spelar musik och pratar. Gäst: Håkan Jonsäll, Norrköping och Gnarp i norra Hälsingland, violinist i Norrköpings Symfoniorkester med rötter i spelmansmusiken i Hälsingland. Håkan är personlig kristen och lekmannapredikant,

 

[youtube_sc url=”https://youtu.be/-VQ5q7T8DWI”]