Bibelstudium med Ingvar Holmberg – 78 – Patriarkerna – Abraham (del 3)

Ingvar Holmberg högläser och kommenterar ur kap 21-24 i Första Mosebok i en serie om patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Del 3 om Abraham och fortsättningen av hans liv.
Några bibelvisor och sånger, som knyter an till innehållet, spelas också.
För att lyssna, klicka på länken nedan och tryck sen på ”play”-knappen!
https://archive.org/details/bibelstudium-m-i-holmberg-078-patriarkerna-3-abraham-c