Ingvar Holmberg läser diktsviten ”På sjukrum 10”

År 2001 låg Ingvar Holmberg på sjukhus ett par veckor på grund av en svårbehandlad lunginflammation.
Under vistelsen där skrev han de här dikterna om hjälplöshet och tacksamhet och smärta och vila och om läkare och sköterskor som verkade som vita änglar.
För att lyssna, klicka på länken nedan och tryck sen på ”playknappen”!
https://archive.org/details/IHolmbergDikterPSjukrum10.