Diktsviten ”En vanlig och unik mor” av och med Ingvar Holmberg

Ingvar Holmberg läser sina tolv dikter om modern Britta Holmberg under temat ”En vanlig och unik mor”.