Poeten Ingvar Holmberg – På sjukrum 10

En diktberättelse i sex delar om plötslig sjukdom med lyckligt slut (år 2001).
Dikternas titlar är: ”På sjukrum 10”, ”Hälsokällan”, ”Händer i hälsans tjänst”, ”Nålsticken”, Ronden” och ”Fotstegen”.
För att spela videon, klicka på länken nedan!