Kaprifol

Från golfbanan i sommargrönskan
kommer jag inte hem
med pokaler och priser,
ofta inte ens hyggliga scorekort.
Men nu och då bryter
jag av en kaprifolblomma
i utkanten av de täta snåren
och luktar på
under resten av vandringen
längs banan
och tar med hem.

En kaprifolblomma
i ett vattenglas
på köksbordet
under några dagar –
en väldoftande trofé,
tillräcklig belöning
för den här golfaren.

Ingvar Holmberg 170812