”Skönt ljuder stegen” – Veckans Ingvar Holmberg-sång 49

Min spellista  på YouTube med rubriken ”Veckans Ingvar Holmberg-sång” håller  på att bli färdig nu – med nummer 49 av 52, dvs en sång i veckan under ett år.
Den här gången är det en ganska originell bibelvisa med några ordagrant citerade verser i Romarbrevet 10 författat av Paulus:”13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. 14Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? 15Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Inspelningen är från Pingstkyrkan i Norrköping på min 75-årsdag.
Texten finns på skärmen att sjunga / läsa med i.
Klicka på videon nedan!

Hälsningar 18 juni 2024 från Ingvar H