Predikan av Agne Holmberg ”Att leva i förlåtelse”

Min far Agne Holmberg (1916-1992) var hela sitt liv verksam som missionär i Kina och Indien med förkunnelse och bibelundervisning, församlingsplantering och socialt arbete. Vid pensionen återvände han och hustrun Britta till hemstaden Norrköping och Pingstförsamlingen där. Liksom sin far David Holmberg – en av församlingsgrundarna – var han till sin död verksam som församlingsledare (”äldste”) och hjälpte till med sjukbesök, hembesök och predikan i gudstjänster. Denna predikan hölls alltså i Pingstkyrkan, Norrköping 27 maj 1990 och sändes också i närradion. Predikan är överförd från ett kassettband till digitalt format.
För att lyssna på predikan, klicka på länken nedan och tryck på ”play”-knappen!
https://archive.org/details/AgneHolmbergAttLevaIFrltelse900527