Bibelstudium m Ingvar Holmberg_003_Johannes evgl kap 4

Här fortsätter ”Bibelstudium med Ingvar Holmberg” , där Ingvar högläser ur Bibeln och förklarar och kommenterar. Först blir det Johannes evangelium. I detta program är det kapitel 4. I programmet spelas också flera bibelvisor med text ur kapitlet eller med anknytning till bibeltexten.