Poeten Ingvar Holmberg – Böner och sånt (del 2)

I fyra delar kommer en serie dikter om Gud och gudsrelationen med rubriken ”Böner och sånt”. I denna andra del kommer följande dikter: ”Morgonbön”,
”Engångsmusik”, ”Radiotystnad” och ”Jag behöver be”.
För att lyssna, klicka på länken!