Smittan jag vill ha

Jag gör en hel del för att slippa smittas av Coronaviruset, och jag ser med hopp och förväntan fram mot att så snart som möjligt bli vaccinerad mot Covid 19.

Men smitta kan i vissa sammanhang också vara något positivt.
I vår bönegruppsträff i går eftermiddag med hjälp av Zoom-appen i våra telefoner och surfplattor hade jag blivit ombedd att ha en liten bibelhälsning och andakt. Då påminde jag om att man brukar använda uttrycket ”smittosam” om negativa saker som virus, negativ inställning och förtal och liknande. Men så använder man uttrycket ”smittande” om positiva saker som smittande glädje eller entusiasm t. ex.

Det här året som vi nyss har börjat finns det positiva smittande saker som jag gärna vill ha i mitt eget liv och också överföra till andra.

Smittande glädje är en av de sakerna. Man säger om en del människor att de har ett smittande skratt. När de skrattar är det inte för att håna eller förlöjliga utan för att glädjen bubblar upp inifrån, och de vill ge den glädjen vidare till andra. Det är något helt annat än humorprogram eller komedier med inspelade skratt. Sann glädje söker nog alla människor efter. Jag har haft privilegiet att ha mycket glädje i mitt liv, och den glädjen vill jag ge vidare. Av och till under livet har jag mött kristna och kristendom som sätter likhetstecken mellan sann andlighet och allvarlighet, där man ser ner på skrattet och glädjeyttringarna. Själv tror jag det är andligare att vara glad än att vara sur.

En smittande tro skulle jag vilja ha i mitt liv. Bibeln säger påfallande mycket om vikten av att tro på Gud, lita på Hans löften och närvaro. Jag längtar efter en levande och verksam tro i mitt eget liv, en tro som inte klankar ner på andra eller kräver av andra utan som uppmuntrar andra och får dem att lita mer på Gud och våga gå Hans ärenden.

En smittande atmosfär av omsorg och andligt, själsligt och kroppsligt helande längtar jag också efter både i mitt eget liv och i kyrkan eller gemenskapen där jag finns och verkar. Mitt i vår moderna värld av läkarvetenskap och mediciner och teknik finns det så mycket behov av hälsa och helande på olika plan. Jag tror vi ska tacksamt ta emot all mänsklig hjälp vi kan få utan att för den skull stänga ute Den Store Läkaren, Undrens Gud, Världens Frälsare. En god kristen syster jag känner säger ofta i sina böner ”Gud har sista ordet!”.

Det finns smitta jag vill ha – och ge vidare.