När jag hjälpte David Wilkerson och Gud

Lite nu och då får jag höra av  obekanta människor: ”Jag känner igen dig och din röst. Var det inte du som tolkade David Wilkerson när han var i Sverige?”
Oftast är det inte människor som var med i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2004, då jag var inbjuden att tolka den kände predikanten under några dagars ledarkonferens och gudstjänster, utan de har sett och hört det på YouTube.

David blev först känd som den pastor som oförfärad gav sig in bland de kriminella ungdomarna i New York och fick leda gängledaren Nicky Cruz till Jesus i slutet av 1950-talet. Han startade sen Teen Challenge, ett rehabiliteringsarbete som har vuxit och tydligen finns i 90 länder i dag.
När Nicky Cruz sen besökte Sverige i slutet av 1960-talet, var jag dennes tolk vid ett par tillfällen och sen många år senare, vid ett besök just i Filadelfia i Stockholm.

Men David Wilkerson har också under årens lopp fått ta emot  och förmedla syner och profetior, som har gett genklang över världen. ”Synen” heter en av de böckerna på svenska.

Nu skulle jag tolka David i tre, fyra gudstjänster. Han var en av de mest sympatiska och lyssnande talarna jag har tolkat, och han ville att jag skulle komma till hans hotellrum och samtala inför de olika budskapen. Han ville också gärna få hjälp i att förstå vår svenska mentalitet och kultur och var öppen för synpunkter.
På fredagen inför den andra samlingen var han lite skakad över det budskap han just hade fått från Gud och som han beslöt ge i stället för det han hade förberett egentligen. Han gick igenom huvudtankarna med mig, och vi bad tillsammans. Sen möttes vi i kyrkan på kvällen.
Just det här budskapet gav särskild genklang och har sen kopierats, först som videoband från TV-Inter som svarade för inspelningen. Så småningom har det ju kommit på YouTube, men jag vet att TV-Inter varje arbetsdag under lång tid fick beställningar på just det här videobandet.
Också resten av helgen var högintressant, men just det här budskapet har spritts över världen.
Sammanfattningsvis handlade det om Guds sorg och reaktion över likgiltigheten och bekvämligheten och apatin hos den svenska evangeliska kristenheten inför de stora behoven omkring oss. Och tyvärr är det budskapet nog aktuellt i dag också. Själv tycker jag, att min egen bekvämlighet och bristen för intresse för andra är det jag ständigt måste kämpa med i mitt eget liv. Vi behöver nog lyssna på Guds röst genom David en gång till och kanske flera gånger…..
Jag är tacksam för att jag fick hjälpa David Wilkerson och Gud den gången.
Nedan kommer länken till YouTube-videon, men det var TV-Inter som gjorde själva inspelningen – ett av Pingströrelsens mediabolag och en missionsgren.
Titta och lyssna gärna!
Ingvar Holmberg (18 år senare)