Handlingar eller ord? Handlingar och ord!

I söndags hade jag tillsammans med min syster och svåger förtroendet och glädjen att få ansvara för det mesta av innehållet i Vidablickskyrkans gudstjänst med tema ”Mission”. Vi tre har alla verkat som missionärer i olika länder och gav också lite glimtar från det. Någon timme efter den digitala gudstjänstens slut var det ”digitalt kyrkkaffe” då vi kunde se varann i våra skärmar och småprata lite med våra koppar eller saftglas i handen. I brist på möjlighet att träffas på riktigt, så är ju de digitala mötena en bra utväg. Ganska många av mötesbesökarna uttryckte glädje över gudstjänsten och dess innehåll. Någon betonade särskilt att min syster och svåger hade gett så bra exempel på handfast hjälp och konkreta insatser vad gäller rehabilitering i handikappfrågor, hjälp till nya försörjningsmöjligheter, miljöinsatser mm. Det var alltså inte bara ord och ”antal omvända” som det handlade om. Jag är nästan säker på att med detta menades inget negativt om den kristna förkunnelsen och orden och omsorgen om människors andliga väl, utan att det bara var ett uttryck för glädjen över de praktiska insatserna.

Livet handlar ju inte om antingen ord eller handling. Hela tiden är det både och. Det som skiljer oss människor från djuren är ju till stor del förmågan att uttrycka mening, vilja, kunskap och känsla artikulerat, ja till och med i skrift, sång, bild och musik. Känslan, kunskapen och viljan leder till handling och handlingar, och handlingarna ges innebörd och djup genom ord och budskap.

När den stora räddningsplanen från Guds sida sattes i verket, då Gud blev människa i Jesus Kristus, då var det orden och handlingarna i förening som gestaltade Guds Rike, befrielse och frälsning. Jesus Kristus talade och handlade, förkunnade och botade, undervisade och befriade. Och till sist gav han i sin kropp och död det yttersta beviset på sin kärlek och värdet och sanningen i orden han hade uttalat. Och Guds kraft reste upp honom från döden och ut ur graven. Sedan fortsatte både orden och handlingarna genom hans lärjungar och kyrka genom århundradena ända tills i dag.

Och sann kristendom, kyrka och mission är än i dag inte antingen ord eller handling utan alltid både och. För det är hela tiden hela människan som behöver frälsas och räddas – kropp, själ och ande.

Vårt stora föredöme Paulus, som var både tänkare, filosof och vältalare och författare och resenär och medmänniska, som ofta frös, grät, behandlades omilt och led – han sammanfattar det hela på ett lysande sätt i Kolosserbrevet till nyomvända kristna i en hednisk värld: ”Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.” (Kol 3: 17)
Här betyder ”ord eller handling” naurligtvis inte ”antingen eller” utan ”både och”.

Låt oss konkretisera våra ord med handlingar och ge våra handlingar vingar genom våra ord!