Gudstjänst för kyrk-ovana

I den ena av de två församlingarna jag deltar och medverkar i har man den här hösten ”sökargudstjänster”, det jag också kallar gudstjänster för ”kyrk-ovana”. Det ordet kan ju mest grammatiskt skrivas ”kyrkovana”, men då betyder det ju nästan automatiskt för oss, som ofta går i kyrkan , just att vara van vid kyrkan.

Och i denna veckas söndagsgudstjänst medverkar jag med sång och musik i den första i en serie av dessa gudstjänster för kyrk-ovana.

I vår lilla arbetsgrupp har vi vänt och vridit på olika frågor om både innehåll och form. Vi har också insikten att vår första sökargudstjänst måste vara ett test som vi sen utvärderar tillsammans med många andra. En grundtanke, som allt hänger på, är att vi som älskar kyrkan och gudstjänsten är trygga med sökargudstjänsten och själva tar med oss våra kyrk-ovana vänner och bekanta. Det är ju vi, som själva lever det kristna livet och älskar och följer Jesus, det är vi som är de främsta ”affischerna”, ”flygbladen” och ”PR-människorna” – det som aposteln Paulus i första århundradet kallade ”kristusbrev”.

Här kommer några av mina personliga tankar om vad som kanske bör finnas i en gudstjänst för kyrk-ovana:
Begriplighet i sångerna och talet och samtidigt utrymme för ”mysteriet” – det oändliga, Gud själv.
Vänlig, öppen och avspänd atmosfär och samtidigt öppenhet för gudsmötet, undret och det övernaturliga.
Jesus i centrum av både sånger, livsberättelser och undervisning ur Bibeln.
Inbjudan till deltagande, omvändelse till Kristus, fortsatt kontakt.

För min del och egen medverkan kommer jag som ett inslag till ukulele sjunga en av mina ”Jesussånger för utomhusbruk”. Den har följande text:

Det handlar inte om att gå i kyrkan. Det handlar inte om att vara from.
Det handlar faktiskt om att följa Jesus, bli född på nytt och bli hans egendom.
Att tända ljus i vackra katedraler och höra orgeln spela skön musik
kan vara fint men öppnar inte porten, den trånga porten till Guds himmelrik.
Etik, moral och tro förutan Jesus är som att hälla soppa i ett såll.
Men säg hans namn, ta mot hans frid och rening, så spelar inget annat någon roll.
En sökare som söker hela livet, det verkar fint och ganska religiöst,
men ”Den som söker finner” står det skrivet, och här hos Jesus blir din tro förlöst.
Det handlar inte om att gå i kyrkan. Det handlar inte om att vara from.
Det handlar faktiskt om att följa Jesus, bli född på nytt och bli hans egendom.”