Be – beredd

Be
– till den Högste, till Skaparen.
Beredd
– beredskap, beredd skapa, beredd på skrapa eller rädd skapa?
Svika gänget? Eller samvetet?
Gängad till sveket?
Litet ur gängorna, gnisslande gångjärn,
svängdörr ut och in,
vad säger allmänna meningen, senaste statistiken?

Gå ut ur kafémötets unkna luft,
lämna larmet.
Höra dörren slå igen bakom,
träffas i ansiktet av stark vind,
frisk och nästan överväldigande.
Dra in den skarpa luften i lungorna.
Tillfälligt blind i den mörka kvällen,
men däruppe lyser stjärnorna klart
mellan molnen som rör sig snabbt.

Stegen framåt i gruset,
omgivningen som blir klarare
när ögonen vant sig.
Rösterna bakom tystnar
men Rösten börjar höras igen.
Skaparen talar i det väldiga kosmos,
Herden viskar evangeliet i själen,
Gudsvinden leder på oväntade stigar.
Lite rädd, javisst,
men beredd.

(En tanketråd 180922)