Återställare

Vad tänker du på när du hör ordet ”återställare”?

Kanske det vanligaste är drinken man tar ”dagen efter”. Så här förklarar Wikipedia ordet: En återställare är en alkoholhaltig drink som man dricker för att lindra baksmälla. Det är omtvistat om återställaren har verklig medicinsk effekt, eller om den mest är ett tecken på alkoholism.”

Jag fascineras av begreppet ”återställd” och ”återställelse” i vidare mening. Vi talar om det i samband med sjukdom och tillfrisknande. Att bli helt återställd är ofta inte vår verklighet, utan vi blir något eller avsevärt bättre. De gånger man blir helt återställd och precis i samma skick som före skadan, olyckan eller sjukdomen, då skattar vi oss lyckliga.
Vi lever i en ofullkomlig värld med defekter och ”trasigheter”, och det får varje människa uppleva mer eller mindre under livets gång. Det är naturligt att vi känner oss nästan osårbara när vi är unga och friska, men allteftersom åren går får vi erfarenhet av krämpor, sjukdomar och defekter också i vår egen kropp och själ. Vi kanske får använda de ord som en härlig man i min kyrka använder, då man frågar honom hur det är: ”Det är mycket som är bra.” Det är en fras som är ärlig och samtidigt uttrycker en positiv inställning.

I den kristna tron och Bibelns berättelser finns det många uppmuntrande exempel på fullkomlig återställelse och återupprättelse. Gud som har skapat universum och också naturlagarna är också undrens Gud, som ofta griper in i svaga, bristfälliga människors liv och gör dem återställda.

Jesus var under sin verksamhet på jorden så mycket upptagen med att bota och befria människor, att många såg honom som Läkaren som rådde på de mest omöjliga fall. Ofta står det just i evangelieberättelserna ”genast var han / hon återställd”. I den kristna kyrkans uppdrag ligger också att be för de sjuka och på så sätt bringa helande. I nästan varje kyrka förekommer det någon gång eller ofta att präster och pastorer och lekmän ber för människor om helande, ibland genom handpåläggning och ibland genom att smörja en droppe olja på den sjukes panna (en bild på den helige Andes närvaro).

Det finns hela tiden exempel på bönesvar och helande i olika grad som svar på bön. Jag är övertygad om att ju mer vi ber och handlar inom det här området, desto mer bönesvar och helanden får vi se. Ofta är bönesvaret och helandet bara delvis, och ibland ser vi ingen påtaglig förbättring alls. Kanske får vi nöja oss med att i den här ofullkomliga och skadade världen blir inte allt återställt alltid. När ondskan och djävulen en gång är borta för alltid finns ingen sjukdom och nöd eller död, men vi är inte där än.

Ändå är jag inte nöjd. Jag tror det är Guds vilja att det ska ske mer direkt och omedelbart helande och att människor blir helt återställda. Jesus Kristus var den underbare Återställaren, Läkaren och Herren här på jorden och i evighet. Han har gett sina egna efterföljare uppdraget att bringa läkedom och återställelse överallt på jorden. För detta vill jag längta, hoppas, tro och be och handla så länge jag lever. Var med, du också, i den gudomliga återställelsens och återupprättelsens tjänst!