Toner & tankar den 12 januari 2016 med Ingvar Holmberg. Gäst: Eva-Lena Peterson

Ingvar Holmberg pratar och spelar musik.
Samtal med Eva-Lena Peterson, Norrköping – sjuksköterska, barnmorska och Tanzaniamissionär under många år.

[youtube_sc url=”https://youtu.be/34QTWLLPl08 ”]