Toner & tankar 5 maj 2015. Rapport från Kazakstanresa april 2015.

Ingvar Holmberg spelar bl.a vårsånger och berättar om Kazakstanresan i april 2015. Där finns massor av bilder och videoklipp. Möt 12-årige Andrei, pastorsson och  duktig pianist!
Möt kristne ledaren Igors ungdomsvän Josef, som blivit kristen i fängelset och nu är fri efter 26 år i fängelse. Påskfirande i kyrkan på stäppen mm…

 

[youtube_sc url=”http://youtu.be/rtGQV38FIXs”]