Toner & tankar 10 mars 2015. Irene Ekman berättar om Indienresa

Ingvar Holmberg spelar musik och pratar.
Intervju med Irene Ekman, Norrköping, om resan till Sydindien i februari 2015 och besöket i Karnataka State, Sionförsamlingens i Norrköpings missionsfält sen 65 år

[youtube_sc url=”http://youtu.be/c2O0xom3j1o ”]