Vårdikter från Skåne_Ingvar Holmberg läser egna dikter (video)

Ingvar Holmberg läser sex egna vårdikter från Skåne. De första tre är skrivna i Båstad år 2004 och de tre följande är från Lund och skrivna år 1995.
För att spela videon, klicka på länken nedan!